Thursday

5
Aug

Thursday

Peak 180 – Home WOD

Metcon

Metcon (Time)

4x800m

1:1 work/rest ratio